Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 PCX 10-11