Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
250 TT-R250 00-06
250 WR250 F-N,P 01-02
250 YZ250 F-N,P 01-02
400 WR400 F 99-01
400 YZ400 F-K,L 98-99
400 YFM400 Big Bear 93-02
400 YFM400 FW Big Bear 4x4 03-06
400 YFM400 FWF,FWG,FWH,FWK Kodiak 94-99
400 YFM400 N,S Big Bear 2WD 03-04
400 YFM400 FBH-W,X,Y,Z,A,B Big Bear Hunter IRS 07-12
400 YFM400 FB-W,X,Y,Z,A,B Big Bear IRS 07-12
350 YFM350 FX-H,J,K,L,M,N,P,R,S,T Wolverine 4x4 96-05
350 YFM350 RSE2-W Raptor Special Edition 2 07
350 YFM350 RSE-W Raptor Special Edition 07
350 YFM350 R-T,V,W,X,Y,Z,A,B,D Raptor 05-13
350 YFM350 X- W,B,D,E,F,G,H,J,L,M,N,P,R,S Warrior 89-04
350 YFM350 ERT,ERU 87-88
350 YFM350 FW-A,B,D,E,F,G 90-95
350 YFM350 FW-T,U,W,F,J,BJ Big Bear 87-99
350 YFM350 UH 96
350 YFM350 XT,XU Warrior 87-88
350 YFP350 T,U Terrapro 88
426 WR426 F 01-02
426 YZ426 F 00-02
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
250 250 4T 07
660 660 4T 08-09
450 450 4T 07-10