Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
1000 1000cc Aprilia Long Filter for use with Extended Filter Cover 04-10
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
1125 1125 CR 09-10
1125 1125 R 09-10
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
990 990 GS Spyder SM5 09
990 990 RS Spyder SM5 10-12
990 990 RT Spyder SM5 10-12
990 990 RT Spyder SM5 LTD 11-12
990 990 GS Spyder 08 Φίλτρο Κινητήρα
990 990 GS Spyder SE5 09 Φίλτρο Κινητήρα
990 990 RS Spyder SE5 10-12 Φίλτρο Κινητήρα
990 990 RT Spyder SE5 10-12 Φίλτρο Κινητήρα