Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
300 300 X-Town 17-18