Νεος κανονισμός της ΕΕ για τις μπαταρίες με υγρά

 Από την 1η Φεβρουαρίου 2021, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 σχετικά με τη χρήση και την πώληση πρόδρομων εκρηκτικών, έχει τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Το θειϊκό οξύ, που χρησιμοποιείται ως ηλεκτρολύτης για την εκκίνηση μπαταριών, έχει χαρακτηριστεί ως πρόδρομος εκρηκτικών και επομένως, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νέου κανονισμού που αποσκοπεί στον περιορισμό της πώλησης και της κυκλοφορίας προδρόμων εκρηκτικών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Η βασική αρχή είναι να αποτρέπεται η χρήση θειϊκού οξέος (το οποίο συνήθως διατίθεται με τη μορφή συσκευασίας με την απενεργοποιημένη μπαταρία), για σκοπούς άλλους από τη φόρτιση και την ενεργοποίηση της μπαταρίας.

Από τώρα και στο εξής, η πώληση μπαταριών με πακέτο οξέος απαγορεύεται πλέον στους τελικούς χρήστες (πελάτες λιανικής). Έτσι, πριν πουλήσετε τις συμβατικές μπαταρίες, θα πρέπει να τις φορτίσετε και να τις ενεργοποιήσετε και να διασφαλίσετε ότι οι μπαταρίες παραδίδονται στους τελικούς χρήστες σε άριστη κατάσταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μπαταρίες SLA, σφραγισμένες και εργοστασιακά ενεργοποιημένες, φαίνεται να είναι η κατάλληλη λύση.
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες παραδίδονται ήδη φορτισμένες και έτοιμες για χρήση, χωρίς καμία παρέμβαση ή χειρισμό οξέος. Θεωρούνται μη επικίνδυνα προϊόντα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου κανονισμού και ως εκ τούτου, μπορούν να διατεθούν εύκολα στο κοινό.

Η BS Battery ήταν η πρώτη που ανέπτυξε μια εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών μπαταριών, σε μια ενεργοποιημένη και έτοιμη προς χρήση έκδοση. Με αυτόν τον τρόπο η BS Battery μπορεί να προσφέρει τώρα ένα ευρύ φάσμα μπαταριών SLA σε αντικατάσταση των αντίστοιχων τύπων Dry & MF:

 

Μπαταρίες SLA & SLA Max: Σχεδιασμένες για να προσφέρουν υψηλότερη απόδοση, αυξημένη αντίσταση στους κραδασμούς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Δεν απαιτούν συντήρηση και είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους μοτοσικλετών.

 

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου BS (LiFePO4) έχουν σχεδιαστεί για τους πιο απαιτητικούς αναβάτες, αναζητώντας υψηλές επιδόσεις, υψηλή ισχύ εκκίνησης, ελαφρύτερο βάρος και χαμηλή αυτοεκφόρτιση.

Η BS Battery διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα μπαταριών ιόντων λιθίου, που καλύπτει όλα τα δίκυκλα.

Shop Brand(s)
Browse Categories
Downloads
File
Download the brochure to discover more useful content on the topic.
Λήψεις
Tags